Episode 1: Kliniske studier og nedgangstrenden de siste årene

I første episode av Oncocast ønsker vi å rette søkelys på kliniske studier og den nedgangstrenden vi har opplevd den siste tiden. Mindre enn tre prosent av alle pasienter i Norge får tilgang om å delta i en klinisk studie.

Handler det om at sykehusene ikke har tilgang til pasienter som kan inkluderes? Handler det om organiseringen av kliniske studier? Kan det være andre årsaker, og kan legemiddelindustrien bidra til å snu nedgangstrenden? I Nasjonal handlingsplan for kliniske studier publisert i januar 2021 er målet å doble antall kliniske studier innen 2025. Er dette mulig å få til med rammene vi ser i dag?

Gjestene våre i episode 1 er professor og onkolog Jan Oldenburg fra Ahus og assisterende Generalsekretær i Kreftforeningen Ole Alexander Opdalshei. I denne episoden svarer de på spørsmålene ovenfor, og kommer med sine perspektiver både fra en klinikers og en pasients ståsted. Vi får også innsyn i refleksjoner rundt gjestenes største motivasjon i arbeidslivet.

Episode 2: Kreftbehandling og -diagnostikk under Covid-19

I andre episode ønsker vi å belyse endringer som har oppstått under COVID-19-pandemien. Har noen pasienter ventet med å oppsøke helsevesenet selv om de har hatt symptomer på sykdom? Kan noen pasienter med for eksempel hoste ha blitt avvist av helsepersonell, fordi man ikke har ønsket disse symptomene inn på sykehuset med fare for COVID-smitte?

Pasienter har stort behov for informasjon før, under, og etter kreftbehandling. Har pasientene under pandemien droppet å komme til kontroller? Hva slags tiltak hadde man under pandemien for å oppfordre pasientene til å ta kontakt med helsepersonell? I denne episoden får vi høre både om hvordan enkelte screening-programmer ble stengt ned, hvor pasienter ble nektet oppmøte, og om pasientforeningen som hadde store informasjonskampanjer for å motivere pasienter til å oppsøke lege.

Kan kaos skape noe positivt, og er det mulig å ta igjen etterslepet og fange opp pasienter nå som pandemien er i ferd med å stabilisere seg?

Gjestene i episode 2 er onkolog Hans Petter Eikesdal og leder av Lungekreftforeningen Cecilie Bråthen. De deler i denne episoden sine perspektiver på utfordringene som fantes før pandemien, med økende antall pasienter og få ressurser, og hva som ble utfordrende under og delvis etter pandemien. De drøfter også hvordan pandemien kan ha bidratt med noe positivt.

Cecilie deler dessuten sine perspektiver fra en kreftpasients side, og hva det betyr for henne og jobben hun gjør i Lungekreftforeningen, mens Hans Petter forteller hvorfor han mener han har verdens beste arbeidsplass etter 30 år i kreftomsorgen.

Podcast-vertene

Column one image
Roar Johansen

Roar Johansen, MD.PhD, er medisinsk rådgiver i MSD. Han har bakgrunn som onkolog med bred klinisk praksis fra offentlig og privat helsevesen, og har de siste årene jobbet mye med palliasjon rettet mot kreftpasienter i kommunehelsetjenesten, før han kom til farmasøytisk industri.

Column one image
Walaa Abuelmagd

Walaa Abuelmagd, PhD, er medisinsk rådgiver i MSD med fokus på kvinnelige kreftformer. Hun har blant annet vært førsteamanuensis ved instituttet for naturvitenskapelige helsefag på OsloMet, og brenner for å skape engasjement gjennom innovasjon, forskning, og vitenskapelig formidling.

NO-NON-00275 09/21