Hero Image
Hero Image

Hvorfor er håp viktig?

Kreft kommer ikke alene. Den kommer med tanker og følelser. Den kommer midt i det livet pasienten allerede har, med de gledene og utfordringene som alt er der. I denne episoden snakker vi om hvordan begrepet «håp» kan ha mange nyanser og betydninger i en kreftsammenheng. Hvorfor er håp viktig? Er håp utelukkende positivt? Er man ikke realistisk hvis man har håp? Er man i fornektelse hvis man har håp? Håpet kan også endre seg underveis i sykdomsforløpet. De pårørende kan ha helt andre håp enn pasienten selv. Og hva er legens rolle i å gi håp, eller være den som tar det vekk?

Andre episoder du kanskje er interessert i?

ID#: MI-PD1-0168-NO