Hero Image
Hero Image

Oncocast: Kreft og seksuell helse

I tiende episode av Oncocast setter vi søkelys på et viktig tema, nemlig ivaretakelse av seksuell helse i det som for mange er en vanskelig tid. For hvordan tar man opp seksuell helse med en kreftpasient og eventuelle partnere? Hva er helsepersonells rolle i å snakke om denne viktige delen av pasientens liv? Og hva er seksuell helse?

For å gi oss innsikt i temaet har vi besøk av sexolog Solveig Fridheim Torp. Hun er faglig leder og terapeut ved kompetansesenteret Kreftomsorg Rogaland, og har siden 1996 opparbeidet seg bred klinisk erfaring på onkologifeltet. Solveig brenner også for å øke bevisstheten rundt og kunnskapen om dette temaet blant helsepersonell.

Vi har for anledningen også fått inn en gjestemedvert fra MSD, nemlig Therese Pedersen. Hun er utdannet kreftsykepleier, og har jobbet på flere av de største sykehusene i landet. Therese har også vært tett på kreftpasienter og deres pårørende i mange år, og har erfart at dette er et tema mange pasienter opplever som vanskelig å snakke om.

Andre episoder du kanskje er interessert i?

ID#: MI-ONC-0001-NO