Hero Image
Hva vi gjør

Hvordan delta i kliniske studier

Å utvikle ny og revolusjonerende behandling er ikke nok i seg selv – behandlingen må også komme frem til pasientene. Derfor er kliniske studier avgjørende. 

HVA ER KLINISKE STUDIER?

Kliniske studier, også kalt utprøvende behandling, er en benevnelse som brukes om forskning på hvordan legemidler virker i menneskekroppen. Dette inkluderer hvilken effekt de kan gi, hvilke bivirkninger som kan oppstå, og om disse bivirkningene er akseptable. 

Kliniske studier er delt inn i forskjellige faser. De første forsøkene med nye legemidler på mennesker kalles Fase I, hvor et lite antall friske, frivillige forsøkspersoner blant annet bidrar til kunnskap om hvordan legemiddelet omdannes i kroppen. For alvorlige sykdommer kan nye legemidler testes direkte på pasienter i Fase I.  

I Fase II får et begrenset antall pasienter med den aktuelle sykdommen legemiddelet. Dette gir kunnskap om når, hvordan og i hvor store doser legemiddelet kan gis. Det bidrar også til økt forståelse for legemiddelets effekt og sikkerhet. 

Fase III omfatter mange pasienter, gjerne flere tusen. Formålet i denne fasen er å dokumentere effekten og sikkerheten ved legemiddelet det forskes på, og resultatene herfra vil danne grunnlag for preparatomtalen. I etterkant av vellykkede Fase III-studier kan legemidler få markedsføringstillatelse. 

Fase IV-studier utføres på registrerte legemidler som er i bruk, for å øke kunnskapen om produktene i en klinisk hverdag. 

Se videoen nedenfor for å få vite mer om kliniske studier:

HVORDAN DELTA?

På Norsk Helsenetts nettside helsenorge.no kan du lese oppdatert informasjon om kliniske studier. Der vil du blant annet finne utfyllende informasjon om temaet, inkludert hva deltakelse innebærer, hvordan man kan delta, og hvilke vilkår og rettigheter som gjelder. Du vil også finne en oversikt over hvilke kliniske studier som pågår i Norge akkurat nå. 

MSD OG KLINISKE STUDIER

MSD er et internasjonalt biofarmasøytisk selskap som utvikler, produserer og markedsfører vaksiner og legemidler til mennesker og dyr. Kliniske studier er et avgjørende ledd i vår forskning og utvikling på verdensbasis, da det er disse som forteller oss om våre medisiner og behandlingsmåter evner å forbedre pasienters liv og helse. 

Norge er vi blant de største aktørene på klinisk utprøving, som omfatter blant annet hjerte- og karsykdom, diabetes, vaksiner, nevrologi og mange typer kreft. Studiene utføres som oftest ved større sykehus, men enkelte gjøres også hos privatpraktiserende leger. Norge har et velutviklet helsevesen med godehelhetlige registre for pasientdatasærlig innenfor kreftbehandling, og spiller derfor en viktig rolle i dette arbeidet globalt. 

NO-NON-00448 11/23