Hero Image
Hero Image

Oncocast: Digitale helsetjenester

Hva er digitale helsetjenester, og hva slags betydning kan de ha for pasienter og helsepersonell? Dette er noe av det vi snakker om i MSD Oncocast i dag, hvor vi i tråd med temaet har fått et slags «digitalt» studiobesøk av Kristine Sahlberg fra Vestre Viken og Øyvind Grimsgaard fra YouWell.

I møte med en aldrende befolkning, som vil medføre både økning i kroniske og sammensatte lidelser og en generelt høyere etterspørsel etter helse- og omsorgstjenester, er det nødvendig med nye verktøy for å utøve helsehjelp. Digital teknologi kan hjelpe, og nye digitale verktøy kan være til god hjelp både innenfor onkologi og andre områder. Men med alt nytt kommer det også spørsmål, og noen av svarene kan du finne ved å lytte til hele episoden nedenfor.

Andre episoder du kanskje er interessert i?

ID#: MI-PD1-0154-NO