Hero Image
Hvem vi er

MSD i Norge

Samme år som de første oljefatene ble hentet opp fra Ekofisk-feltet og innledet det norske oljeeventyret, ble MSD etablert i Norge. 

MSD Norge hovedkontor

MSD er et selskap med en århundrelang historie internasjonalt, og 1. februar 1970 åpnet vi vårt første norske kontor i Asker. Etter kort tid flyttet vi til Drammen, der vi holdt til i over 50 år, inntil MSD Norges hovedkontor flyttet til Oslo i 2022. Herfra vil vi i årene fremover fortsette å delta i utviklingen og forbedringen av helsetilbudet til den norske befolkningen.

Så hva har vi gjort siden MSD kom til Norge? Samtidig som nasjonen feiret Bobbysocks og Norges første MGP-seier, møtte vi en ny, skremmende sykdom – AIDS. Gjennom vår forskning har vi bidratt til at HIV-positive i dag ikke dør av, men med, sin sykdom. Vi var her for å avhjelpe skadevirkningene da diabetesepidemien skjøt fart. Vi har igangsatt studier, med norsk helsepersonell i spissen, som førte til dramatiske endringer i måten vi behandler hjerte-karsykdommer på.

Vi har deltatt i kampen mot farlige mikrober helt siden MSD som det første selskapet klarte å masseprodusere penicillin i USA i 1941. Som et av altfor få selskaper fortsetter MSD dette arbeidet til denne dag, herunder å bekjempe antibiotikaresistens, også i Norge. Vi har hele tiden vært stolte bidragsytere til det norske barnevaksinasjonsprogrammet, og støtter opp om vaksineforskningen også her i landet. 

MSD har tatt mål av seg å bekjempe de største folkehelsetruslene. På samme måte som vi brettet opp ermene mot skadelige mikrober, AIDS, hjerte-karsykdommer og diabetes, er vi nå engasjert i bekjempelse av blant annet kreft og ebola. Og vi stanser ikke der. 

Mens nordmenn blir stadig eldre, endrer også sykdomsbildet seg. I 1970 var hjerte-karsykdommer den klart største dødsårsaken. I dag er bildet annerledes. Kreft er blitt den største dødsårsaken, og vi opplever økning i demenstilfellene i Norge. Dette er en utfordring som ikke bare Norge, men hele verden, vil stå overfor i årene som kommer. MSD er i posisjon for å bidra til å møte disse utfordringene. 

I dag er vi om lag 100 mennesker som jobber for MSD Norge, enten vi sitter på hjemmekontor, i avdelingen for fiskehelse i Bergen, eller på vårt nyåpnede hovedkontor i Oslo. Herfra skal vi fortsette å gjøre det vi kan best: Å utvikle ny og bedre behandling slik at flest mulig kan leve lange og gode liv.

NO-NON-00419 06/23