Hero Image
Hvordan bli en av oss

Mangfold og inkludering i MSD

Mangfold og inkludering er mer enn ord. Vi tror på individets egenart, og anser en mangfoldig arbeidsstyrke for å være et av våre viktigste konkurransefortrinn. 

Mangfold, inkludering og likestilling står sentralt i MSD. Som et ledende legemiddelfirma har vi kontorer i 140 land, der vår globale tilstedeværelse reflekteres i en mangfoldig arbeidsstyrke. I MSD Norge jobber vi for et arbeidsmiljø hvor alle skal ha mulighet til å realisere sitt potensial – uansett hvem, hva og hvordan de er. 

Det innebærer blant annet å sørge for at alle våre ansatte skal føle seg respektert, inkludert og ivaretatt, og trygge på at de kan være seg selv på arbeidsplassen. Dette handler om trygghet og trivsel, men vi vet også at ved å fremme en mangfoldig arbeidsstyrke vil våre ansatte kunne bringe sine unike perspektiver og erfaringer til sitt virke hos oss. 

I praksis omfatter vårt arbeid på dette feltet en rekke tiltak og initiativer, både lokalt, regionalt og globalt, under paraplyen «Diversity, Equity & Inclusion» – eller bare «DE&I». Dette arbeidet rommer alt fra sosiale aktiviteter og mentorordninger til praksisopphold i andre regioner, samt flere typer støtte og ordninger for tilrettelegging av frivillighet hjemme eller ute. 

I MSDs Nordisk-Baltiske klynge har vi også et aktivt team D&I-ambassadører som representerer forskjellige funksjoner og bakgrunner. Denne gruppen deler aktivt verdifull innsikt innen mangfold og inkludering med både ledelsen og andre kolleger på tvers av organisasjonen. 

Kunnskap er veien til felles forståelse og mindre fordommer. Gjennom gode og trygge møteplasser bygger vi broer og øker forståelsen for hverandre.

Walaa Abuelmagd

Medical Advisor

KARRIEREUTVIKLING

Som ledd i vårt arbeid med mangfold og inkludering ønsker MSD å sørge for at alle ansatte er i stand til å forfølge sine ambisjoner, og utvikle seg profesjonelt. 

For noen kan dette bety å utvikle seg som ekspert innen sitt fagfelt. For andre kan det innebære å skaffe seg en bredere kompetanse, ved å gå inn i andre typer roller enn man har hatt tidligere. Vi har også godt etablerte programmer for å videreutvikle og dyrke frem både dagens og morgendagens ledere. 

Ved å sikre at våre kolleger stadig har mulighet til å utvikle seg både ivaretar vi mangfoldet vi allerede besitter, og hjelper til med å utvikle oss som organisasjon. 

Having the opportunity to work on a topic that has such a positive impact on our people, our culture and our organization is a privilege and a great motivation!

Umair Aslam

Unit Lead, Vaccines

NO-NON-00421 06/23