Hero Image
Hva vi gjør

Hvem MSD samarbeider med

Transparens og åpenhet om våre verdioverføringer og samarbeid er en forutsetning for vårt arbeid.

Ved siden av vår egen forskning er MSD en stolt samarbeidspartner og sponsor for både pasientorganisasjoner, vitenskapelig arbeid og klinikere. Vi organiserer og deltar i møter, kongresser og seminarer med relevans for vårt arbeid, noe som innebærer en overføring av verdier fra oss til eksterne partnere. 

Vi er opptatt av åpenhet og transparens om slike verdioverføringer, noe vi også har forpliktet oss til gjennom medlemskap i Legemiddelindustrien (LMI). Det betyr blant annet at vi plikter å publisere en årlig rapport med alle verdioverføringer fra og med 2015, i henhold til den europeiske legemiddelindustriforeningens kodeks om offentliggjøring av alle verdioverføringer fra legemiddelindustrien til helsepersonell og helseorganisasjoner – EFPIA Code. 

NO-NON-00432 06/23