Hero Image
Hvem vi er

Vår historie

George Merck var bare 23 år gammel da han etablerte «Merck & Co., Inc., Rahway, New Jersey, U.S.». I USA og Canada bærer selskapet fortsatt samme navn, mens vi er kjent som MSD i resten av verden. 

Siden etableringen den 1. januar 1891 har MSD satt sitt preg på den medisinske utviklingen og kunnskapsdelingen i verden. Kun åtte år senere utkom den første «MSD Manual»; et medisinsk referanseverk som stadig oppdateres den dag i dag. Den gang handlet det om årelating mot akutt bronkitt, arsenikk mot impotens og mandelbrød mot diabetes. I dag vet vi heldigvis bedre, takket være fremskritt i forskning og forskningsmetode. 

I begynnelsen var vi et ganske alminnelig kjemiselskap. Den som virkelig fikk fart på selskapets utvikling var Mercks sønn, George W. Merck. Han tok over lederskapet i MSD i 1925, i en alder av bare 31 år. George W. hentet inspirasjon fra familievennen – og den ikke helt ukjente oppfinneren – Thomas A. Edison, og mente MSD kunne bidra med mer enn bare kjemi. 

Han bygget derfor opp selskapets forsknings- og utviklingskapasitet, og etablerte det MSD skulle bli mest kjent for, nemlig innovasjoner og medisinske gjennombrudd. Den dag i dag investerer MSD langt mer i FoU enn de fleste andre, både i vår bransje og i andre bransjer: Nær en fjerdedel av omsetningen vår globalt pløyes rett tilbake til forskning. 

George W. definerte også det som siden har blitt vår uttalte kulturelle og verdimessige rettesnor. I en tale gjengitt i Time Magazine i 1950 sa han at «Vi prøver alltid å huske at medisiner er for pasienter, ikke for fortjeneste. Hvis vi husker det, vil fortjenesten komme av seg selv». I dette ligger at MSD må ta fatt på de store oppgavene som gagner menneskeheten, og prioritere innovasjon fremfor kortsiktige gevinster. Fordi: 

 

«Det viktigste spørsmålet innen forskning, og som vi hele tiden må stille oss selv, er: Hva er det rette å gjøre?»

Dette er verdier som har ligget i selskapet siden starten. Med dette utgangspunktet er det kanskje ikke så rart at MSD var selskapet som i 1941 først klarte å masseprodusere penicillin, og samtidig utvikle den første virksomme behandlingen mot tuberkulose. Det er mange eksempler på slike gjennombrudd, både i behandlingen av revmatiske lidelser, hjerte-karsykdommer, hepatitter, HPV-sykdommer, kreft, og for bare få år siden også ebola. For å nevne noe. 

Så har også MSDs forskningslaboratorium produsert store navn i den medisinske historien, herunder nobelprisvinnere. Det er kanskje ikke så rart at vi er stolte av å jobbe i MSD, av vår historie og av våre verdier. Dette betyr noe for oss som jobber her. Og det betyr noe for de millioner av mennesker som gjennom tidene har fått hjelp av våre innovasjoner.  

Vi har vært her i mer enn 130 år, og du kan stole på at vi skal fortsette å gjøre det vi kan best: Å utvikle ny og bedre behandling slik at flest mulig kan leve lange og gode liv. 

NO-NON-00431 06/23