Hero Image
Hero Image

Episode 13: Melanom

Episode 13 av Oncocast handler om melanom, også kalt føflekkreft. Dette er den mest aggressive og dødelige formen for hudkreft, og dessuten den kreftformen som øker mest i Norge. Men hvorfor er den det? Hva er egentlig melanom, og hvor og hvordan oppstår sykdommen? Er det noen personer som er mer utsatt enn andre, og er det geografiske forskjeller i hvor man er mest utsatt?

For å prøve å finne ut av disse spørsmålene retter vi oss mot dagens gjester: Anna Winge-Main og Kai Aamodt. Anna som jobber som overlege i onkologi ved Radiumhospitalet, og forsker også på melanom og mulig ny immunbehandling for kreftformen. Kai er styreleder i Melanomforeningen, som har et sterkt fokus på folkeopplysning og forebygging av melanom.

Andre episoder du kanskje er interessert i?

ID#: MI-PD1-0119-NO