Hero Image
Hero Image

Oncocast: Kliniske studier og nedgangstrenden de siste årene

I første episode av Oncocast ønsker vi å rette søkelys på kliniske studier og den nedgangstrenden vi har opplevd den siste tiden. Mindre enn tre prosent av alle pasienter i Norge får tilgang om å delta i en klinisk studie.

Handler det om at sykehusene ikke har tilgang til pasienter som kan inkluderes? Handler det om organiseringen av kliniske studier? Kan det være andre årsaker, og kan legemiddelindustrien bidra til å snu nedgangstrenden? I Nasjonal handlingsplan for kliniske studier publisert i januar 2021 er målet å doble antall kliniske studier innen 2025. Er dette mulig å få til med rammene vi ser i dag?

Gjestene våre i episode 1 er professor og onkolog Jan Oldenburg fra Ahus og assisterende Generalsekretær i Kreftforeningen Ole Alexander Opdalshei. I denne episoden svarer de på spørsmålene ovenfor, og kommer med sine perspektiver både fra en klinikers og en pasients ståsted. Vi får også innsyn i refleksjoner rundt gjestenes største motivasjon i arbeidslivet.

Andre episoder du kanskje er interessert i?

ID#: MI-PD1-0140-NO