Hero Image
Hero Image

Oncocast: Kliniske studier og en dyktig koordinerende studiesykepleier

Amalie Lund Holth er koordinerende studiesykepleier på kreftavdelingen ved Akershus universitetssykehus. Hun har vært med på å bygge opp sykehuset som et viktig og velfungerende studiested her i Norge.

I denne episoden skal vi lære mer om hvorfor det er så viktig med en dyktig koordinerende studiesykepleier i gjennomføringen av en klinisk studie, og hva som er den totale verdien av tilbud om deltakelse i en klinisk studie både for pasienten og for helsevesenet.

Andre episoder du kanskje er interessert i?

ID#: MI-PD1-0129-NO