Hero Image
Hero Image

Oncocast: Kreftpasientorganisasjoner og deres rolle i kreftomsorgen

Tredje episode av Oncocast fokuserer på kreftpasientorganisasjoner. Hva er de, hvordan fungerer de, og hva kan de bidra med i kreftomsorgen? Ingen organisasjoner er like – der Kreftforeningen er en bruker- og interesseorganisasjon kaller Prostatakreftforeningen seg heller en forening som er faglig fundamentert.

Samtidig samarbeider de gjerne, for noe de har felles er at de jobber for pasienter innen onkologi. Men hva er deres rolle, og hvordan kan de bidra? For å dykke dypere ned i dette spennende temaet har vi fått besøk av to meget erfarne representanter fra området.

Heidi Brorson har gjennom 30 år jobbet i en rekke ulike roller i Kreftforeningen, blant annet i en rekke lederroller, og har en solid faglig bakgrunn – og den senere tiden har hun fordypet seg i det faglige arbeidet. Daniel Ask har vært med i Prostatakreftforeningen (PROFO) siden oppstarten i 2003, både som lokallagsleder, brukerrepresentant, leder for likepersonsutvalget, og de siste årene i organisasjonens øverste ledelse.

Andre episoder du kanskje er interessert i?

ID#: MI-PD1-0138-NO
MI-PD1-0139-NO