Hero Image
Hero Image

Oncocast: Pårørende

Det å være pårørende til en kreftpasient innebærer sine helt egne behov og utfordringer. Mange pårørende sier det eneste som betyr noe for dem er hvordan det går med personen som har fått kreft, men det er viktig å være klar over at selve rollen som pårørende kan medføre både fysiske, psykiske og sosiale belastninger, som bør møtes på sin egen måte.

Helle Aanesen er leder i Aktiv Mot Kreft, og Jacob Conradi er styremedlem i Pårørendealliansen og avdelingsleder i kreftforeningen. De kjenner pårørendes rolle i omsorg for landets kreftsyke bedre enn de fleste, og besøker oss i Oncocast-studioet for å dele av både sin personlige erfaring og sin inngående kunnskap om temaet.

NB: MSD Norge er fadderbedrift for Aktiv Mot Kreft.

Andre episoder du kanskje er interessert i?

ID#: MI-PD1-0128-NO