Next story:
.cls-1{fill:#00857c;}
Hvem vi er MSD i Norge

MSD i Norge

Les mer

.cls-1{fill:#00857c;}
Hva vi gjør Hva vi forsker på

Hva vi forsker på

Les mer

.cls-1{fill:#00857c;}
Hva vi vil MSD vil forebygge antibiotikaresistens

MSD vil forebygge antibiotikaresistens

Les mer

Next
Hva vi vil

MSD vil bidra til en bedre folkehelse gjennom vaksinasjon

I mer enn hundre år har MSD vært en viktig bidragsyter til forskning og utvikling av nye vaksiner. God folkehelse og god helseberedskap avhenger av en godt vaksinert befolkning. 

Hva vi gjør

Hvilke terapiområder vi dekker

MSD er ledende på klinisk legemiddelforskning i Norge. Gjennom våre to kommersielle avdelinger betjener vi en rekke terapiområder for både primær- og spesialisthelsetjenesten.

Vår kultur, våre verdier

«Medisin er for mennesker. Den er ikke for fortjeneste.»