Next story:
.cls-1{fill:#00857c;}
Hvem vi er MSD i Norge

Les mer om MSD Norge

.cls-1{fill:#00857c;}
Hvem vi er Vår kultur – våre verdier

Les mer om vår kultur

.cls-1{fill:#00857c;}
Hva vi vil MSD vil forebygge antibiotikaresistens

Les mer om forebygging av antibiotikaresistens

Next
Hva vi vil

MSD vil bidra til en bedre folkehelse gjennom vaksinasjon

I mer enn hundre år har MSD vært en viktig bidragsyter til forskning og utvikling av nye vaksiner. God folkehelse og god helseberedskap avhenger av en godt vaksinert befolkning. 

Hva vi gjør

Hvilke terapiområder vi dekker

MSD er ledende på klinisk legemiddelforskning i Norge. Gjennom våre to kommersielle avdelinger betjener vi en rekke terapiområder for både primær- og spesialisthelsetjenesten.

Vår kultur, våre verdier

«Medisin er for mennesker. Den er ikke for fortjeneste.»