Hero Image
Hva vi vil

MSD vil forebygge antibiotikaresistens

Fungerende antibiotika er avgjørende for et velfungerende helsevesen. Derfor er antibiotikaresistens en kritisk utfordring som krever kontinuerlig innsats. 

Betydningen av antibiotika

Verden behøver en endring

Klarer du å se for deg en tilværelse der infeksjoner ikke lar seg behandle? Når man ikke lenger kan foreta selv de enkleste operasjoner og behandlinger, fordi risikoen er for høy? 

Det høres kanskje dommedagsaktig ut, men antibiotikaresistens er en varslet humanitær katastrofe. 

Antibiotika har revolusjonert behandlingen av infeksjonssykdommer. Fortsatt tilgang til fungerende antibiotika er også en forutsetning for mange typer avgjørende medisinske inngrep; alt fra hofteproteser og blindtarmoperasjoner til kreftbehandling og hjernekirurgi.

Beregninger viser at allerede i dag dør 700.000 pasienter årlig som følge av antibiotikaresistens. Dersom vi ikke foretar oss noe vil situasjonen utvikle seg til det langt verre bare i løpet av de kommende tre tiår: I 2050 anslår man at 10 millioner mennesker vil dø årlig fordi vi ikke lenger har virksomme antibiotika*.

Å kalle dette en varslet katastrofe er ikke å ta for hardt i.

Bruken må begrenses

MSD har i mange år satset på antibiotikaforskning – men i tillegg til å utvikle ny, virksom antibiotika, må vi også bremse utviklingen av resistens. For å gjøre det må vi være forsiktige med å bruke dem vi allerede har. 

Vi investerer derfor betydelig i styrt bruk av antibiotika (såkalt «antimicrobial stewardship»), overvåking og ansvarlig produksjon hva gjelder både menneske- og dyrehelse. Sammen med andre partnere jobber vi med dette over hele verden, inkludert i lav- og middelsinntektsland.  

Denne forsiktigheten har imidlertid en ulempe: Den gjør at de vanlige mekanismene for å finansiere utvikling av nye antibiotika ikke fungerer. Dette er blant årsakene til at mange selskaper har trukket seg ut av feltet, og at mindre aktører som starter opp på feltet ofte går konkurs.  

MSD er derfor blant de største investorene i et partnerskap med andre farmasøytiske selskap, organisasjoner og finansieringsinstitusjoner. Dette såkalte AMR Action Fund skal investere nesten 10 milliarder kroner i et felles løft, med mål om å utvikle og levere to til fire nye antibiotika til pasienter og deres behandlere innen utgangen av dette tiåret. 

Samtidig trenger vi at enda flere selskaper slutter seg til arbeidet. Vi trenger kort og godt flere konkurrenter. Bare i et felles løft – hvor vi med tiden håper myndighetene også kan komme på banen – kan vi klare å bekjempe antibiotikaresistensproblemet.

* The Review on Antimicrobial Resistance, 2016; Tackling drug-resistant infections globally: Final report and recommendations

NO-NON-00430 06/23