Hero Image
Hero Image

Oncocast: Helsekompetanse og kreft

Helsekompetanse er et viktig og sentralt tema som har fått økt oppmerksomhet nasjonalt og internasjonalt. Det er relevant for en rekke områder, som individsentrerte helsetjenester, behandling av kroniske sykdommer, og bekjempelse av sosiale ulikheter i helse. Men hva er helsekompetanse – og er det annerledes innenfor kreft enn innenfor andre sykdomsområder?

Dette er noen av temaene vi utforsker i dagens episode av Oncocast. For å øke vår kompetanse om helsekompetanse har vi fått besøk av assisterende generalsekretær i Kreftforeningen Ole Alexander Opdalshei, og Christopher Le, doktorgradsstipendiat fra Universitetet i Innlandet og seniorrådgiver i Helsedirektoratet.

Andre episoder du kanskje er interessert i?

ID#: MI-PD1-0127-NO