Hero Image
Hva vi gjør

Slik håndterer MSD bivirkningsrapporter

Alle legemidler kan ha bivirkninger. For å ivareta pasientenes sikkerhet er det av kritisk betydning at vi kjenner til hvilke bivirkninger som kan oppstå.

Bivirkninger er uønskede virkninger som et legemiddel kan ha. Mange bivirkninger blir først oppdaget gjennom kliniske studier, men selv når et nytt legemiddel blir tatt i bruk er ikke alle bivirkninger kjent. Selv etter de største kliniske studiene vil det være mennesker i samfunnet som reagerer annerledes på legemiddelet enn hva som er kjent fra før. 

Noen bivirkninger avdekkes dermed først når legemiddelet tas i bruk av flere pasienter over lang tid. For å ivareta pasientenes sikkerhet er det derfor avgjørende at vi overvåker legemidlene og fanger opp disse bivirkningene.  

MSD håndterer all informasjon om uønskede hendelser for våre legemidler, som vi mottar. Vi videresender alltid slik informasjon til europeiske myndigheter, som utveksler informasjon med Direktoratet for medisinske produkter og andre aktører. Denne informasjonen er med på å oppdatere sikkerhetsinformasjonen for legemidlene. 

Uansett om du er kunde, pasient eller helsepersonell er ditt bidrag viktig for at vi i MSD skal kunne oppdatere sikkerhetsinformasjonen for våre legemidler.

Slik rapporterer du bivirkninger 

 Hvis du vil rapportere en mistenkt bivirkning på et av MSD sine legemidler finnes det flere muligheter du kan gjøre det på: 

Rapporter direkte til Direktoratet for medisinske produkter

Bivirkningsregisteret og melding av bivirkninger - Direktoratet for medisinske produkter

Meld en bivirkning direkte til oss i MSD

E-post: medinfo.norway@merck.com
Telefon: 32 20 73 00 

 

NO-NON-00423 06/23