Hero Image

Vår kultur, våre verdier

«Medisin er for mennesker. Den er ikke for fortjeneste.»  

MSDs ledestjerne er å redde og forbedre liv. 

Etikk og åpenhet er hjørnestener i vårt daglige arbeid. MSDs engasjement for pasienten og en bedre verden står med dette på en solid, verdibasert grunnmur.  

Vårt verdimessige kompass består av å sette pasienten først i alt vi gjør, å ha grunnleggende respekt for mennesket og våre ulike egenskaper, og å drive innovasjon med vitenskapelig ekspertise. Med disse enkle men varige verdiene søker vi å oppnå tillit og respekt hos våre kolleger, våre kunder, og i samfunnet for øvrig. 

 I 1950 talte vår tidligere toppsjef, George W. Merck, til en gruppe medisinstudenter i Virginia. Fra denne talen siterer vi ofte et utdrag, som den dag i dag er gjennomgripende i alle MSDs kontorer i 140 land verden over:  

«Vi prøver alltid å huske at medisin er til for mennesker. Den er ikke til for fortjeneste. Fortjenesten følger, og når vi har husket dette har fortjenesten kommet av seg selv.»

NO-NON-00427 06/23