Hero Image
Hero Image

Oncocast: Digital patologi og kunstig intelligens

Hvordan kan kunstig intelligens utnyttes i å bedre og gi mer persontilpasset kreftbehandling? Vil KI kunne forutsi hvem som vil reagere hvordan på gitte typer behandlinger? Hvor tilgjengelig er denne teknologien for pasienter i Norge i dag – og vil kunstig intelligens på sikt erstatte patologen?

Med oss i studio har vi Torbjørn Furuseth som, etter å ha jobbet som radiolog, idrettsmedisiner og innen life science i næringslivet, i dag er administrerende direktør i DoMore diagnostics. Sammen med ham vil vi prøve å lære mer om dette temaet, som selv om det er relativt nytt innen onkologien stadig oftere løftes frem som en mulig «game-changer».

Andre episoder du kanskje er interessert i?

ID#: MI-ONC-0004-NO