Hero Image
Hvem vi er

Kontakt oss

Generelle henvendelser:

32207300

msdnorge@msd.no

Medisinsk informasjon:

32207300

medinfo.norway@merck.com

Vår medisinske avdeling er tilgjengelige for å svare på dine spørsmål om våre produkter og forskning. Hos oss kan du også rapportere bivirkninger og produktreklamasjoner. Vårt team er dedikert til å bistå deg på en profesjonell og pålitelig måte, og ser frem til å høre fra deg.

Adresse:

Vår besøksadresse er Haakon VIIs gate 5, 0161 Oslo, mens postadressen er Postboks 1579 Vika, 0118 Oslo.

Pressekontakt

Kristine Hamsun
Kommunikasjonssjef

97514435

kristine.hamsun@merck.com

NO-NON-00425 06/23