Hero Image
Hero Image

Oncocast: Kreftbehandling og -diagnostikk under Covid-19

I andre episode ønsker vi å belyse endringer som har oppstått under COVID-19-pandemien. Har noen pasienter ventet med å oppsøke helsevesenet selv om de har hatt symptomer på sykdom? Kan noen pasienter med for eksempel hoste ha blitt avvist av helsepersonell, fordi man ikke har ønsket disse symptomene inn på sykehuset med fare for COVID-smitte?

Pasienter har stort behov for informasjon før, under, og etter kreftbehandling. Har pasientene under pandemien droppet å komme til kontroller? Hva slags tiltak hadde man under pandemien for å oppfordre pasientene til å ta kontakt med helsepersonell? I denne episoden får vi høre både om hvordan enkelte screening-programmer ble stengt ned, hvor pasienter ble nektet oppmøte, og om pasientforeningen som hadde store informasjonskampanjer for å motivere pasienter til å oppsøke lege.

Kan kaos skape noe positivt, og er det mulig å ta igjen etterslepet og fange opp pasienter nå som pandemien er i ferd med å stabilisere seg?

Gjestene i episode 2 er onkolog Hans Petter Eikesdal og leder av Lungekreftforeningen Cecilie Bråthen. De deler i denne episoden sine perspektiver på utfordringene som fantes før pandemien, med økende antall pasienter og få ressurser, og hva som ble utfordrende under og delvis etter pandemien. De drøfter også hvordan pandemien kan ha bidratt med noe positivt.

Cecilie deler dessuten sine perspektiver fra en kreftpasients side, og hva det betyr for henne og jobben hun gjør i Lungekreftforeningen, mens Hans Petter forteller hvorfor han mener han har verdens beste arbeidsplass etter 30 år i kreftomsorgen.

Andre episoder du kanskje er interessert i?

ID#: MI-PD1-0136-NO