Hero Image
Hero Image

Legemiddelkompetanse: Hva er det?

Hva skal til for å øke kreftpasienters evne til å medvirke i valg av egen behandling? For å hjelpe pasienter til å utøve sin rett til medvirkning, såkalt samvalg, må helsekompetansen økes.

Helsedirektoratet definerer helsekompetanse som personens evne til å finne, forstå, vurdere og anvende helseinformasjon for å kunne treffe kunnskapsbaserte beslutninger relatert til egen helse. Beslutninger kan knytte seg til livsstilsvalg, sykdomsforebyggende tiltak, egenmestring av sykdom og bruk av helse- og omsorgstjenesten.

Vi har tidligere diskutert helsekompetanse i MSD Oncocast, men i denne episoden tar vi for oss helsekompetanse med fokus på legemiddelkompetanse. Gjestene våre i dag er professor Reidun Kjome fra Universitetet i Bergen og førsteamanuensis Ragnhild Storstein Spilker fra OsloMet. De har begge forsket på legemiddelkompetanse og bringer nyttige perspektiver til samtalen. Lytt til hele episoden nedenfor.

Andre episoder du kanskje er interessert i?

ID#: MI-PD1-0161-NO