Hero Image
Hero Image

Oncocast: Tett på kroppen: kliniske studier og nye metoder

I femte episode av Oncocast snakker vi med Kari Grønås. Hun er utdannet farmasøyt, har lang erfaring fra legemiddelbransjen, og er kreftoverlever.

Kari har levd med lungekreft i over 9 år, er nestleder i Lungekreftforeningen så vel som brukerrepresentant, og har selv vært med i flere kliniske studier. Gjennom disse studiene har hun personlig fått tilgang til nye behandlingsalternativer.

I denne episoden ville vi lære mer om hva det er som driver Kari og hennes enorme engasjement, høre om hennes erfaringer som pasient, finne ut hvordan og hvor viktig det har vært å delta i kliniske studier, og få innblikk hvordan det har vært å oppleve Nye metoder-systemet som pasient.

Andre episoder du kanskje er interessert i?

ID#: MI-PD1-0124-NO