Hero Image
Hero Image

Oncocast: Hvorfor trenger vi en evaluering av Nye metoder?

I fjerde episode av Oncocast ser vi på det nasjonale systemet for å vurdere om nye legemidler skal bli godkjent og tilgjengelige for pasienter på norske sykehus.

Før Nye metoder ble innført kunne alle nye legemidler nærmest automatisk bli tatt i bruk når de ble godkjent i EU. Legene var stort sett fornøyde med denne løsningen, men dette ga liten mulighet til å kontrollere kostnader – og det var ikke nødvendigvis alt som ble godkjent som ga god effekt for pasientene. Et av spørsmålene Nye metoder var ment å svare på var derfor «får vi nok verdi igjen for pengene?»

Med oss i studio for å diskutere dette temaet har vi Fredrik Schjesvold, som er overlege og hematolog ved Oslo universitetssykehus, og som har jobbet mye med benmargskreft på både norsk og nordisk nivå. Vi snakker også med Karoline Knutsen, seniorrådgiver i Legemiddelindustrien, som de siste ti årene har jobbet mye med markedstilgang for legemidler.

Andre episoder du kanskje er interessert i?

ID#: MI-PD1-0126-NO
MI-PD1-0133-NO