Lungekreft symptomer

Tror du at du har symptomer på lungekreft? Kontakt din fastlege via Helsenorge eller ring din fastlege for timeavtale

Stadig flere overlever lungekreft. Femårs overlevelsen for den mest alvorlige formen, er nå like høy som den var for hele lungekreft populasjonen for 30 år siden(8%)1

I 2022 var det 3466 nye tilfeller av lungekreft og median alder vil øke de neste årene1

Spørsmål og svar om lungekreft

Hva er lungekreft?

Begrepet “lungekreft” er en fellesbetegnelse på ondartede svulster i lungene (kreftsvulster), som har oppstått fra skadede celler som vokser ukontrollert. Kreftforandringene oppstår gjerne lenge før sykdommen gir symptomer, og ofte har kreften dessverre kommet langt i utviklingen når den blir oppdaget2. Det anslås at mellom 40 til 50 prosent av pasienter med lungekreft har spredning (metastaser) når de får diagnosen2. Lungekreft er den nest hyppigste krefttypen i Norge for kvinner og menn2. I 2022 ble det registrert 3466 nye tilfeller med lungekreft, der 1744 av disse var menn, og 1678 var kvinner1. Det finnes to hovedtyper lungekreft, ikke-småcellet lungekreft (NSCLC) og småcellet lungekreft (SCLC), der NSCLC forekommer hyppigst1.


Hva er lungekreft symptomer?

Ingen symptomer peker alene mot lungekreft. I tillegg kan alle symptomene hos lungekreftpasienter også forekomme ved andre sykdommer. Likevel er visse symptomer gjentakende og bør undersøkes av lege:

Vedvarende (over 3 uker) hoste, blodig oppspytt, heshet, brystsmerter, kortpustethet, smerter mellom skulderbladene, såkalt «finger-clubbing» eller vekttap2.


Hva er tidlige symptomer på lungekreft?

Tidlige stadier av lungekreft gir få symptomer. Lungekreft kan debutere på ulike måter og i alle aldre. Symptomer på tidlig lungekreft er gjerne uspesifikke og forveksles ofte med mindre alvorlige tilstander, som forkjølelse, og andre lunge- og luftveisinfeksjoner. Sykdommen har ved flere anledninger blitt oppdaget ved en tilfeldighet etter at har tatt røntgen av lungene etter antakelse om f.eks lungebetennelse2.


Når bør du kontakte lege?

Lege bør kontaktes hvis du over tid har noen av symptomene over, som har vart unormalt lenge (over 3 uker)2.


Mer om lungekreft

Hvor fort utvikler lungekreft seg?

Det finnes ulike typer av lungekreft, og noen av disse sprer seg raskere enn andre. Det er derfor vanskelig å gi et eksakt svar på hvor fort sykdommen utvikler seg2.


Kan lungekreft vises på blodprøve?

Lungekreft påvises ved billedtakning (røntgen eller CT), og ofte må det tas en prøve av vevet for å sette endelig diagnose. Det er mulig å ta blodprøver som kan vise såkalte «tumormarkører», men de har lav sensitivitet og kan ikke alene stille en god diagnose2.


Kan man bli frisk etter lungekreft?

Man kan bli frisk av lungekreft! Generelt er det bedre å oppdage kreften tidlig, men legen din vil kunne gi deg oppdatert informasjon som gjelder din krefttype2.


Lungekreft symptomer2

Vedvarende hoste
Utmattelse
Redusert apetitt
Kortpustethet
Smerter mellom skulderbladene
Brystsmerter
Vekttap
gjentatte luftveisinfeksjoner (som ikke går over ved antibiotikabehandling)
Blodig oppspytt
Heshet

Har du symptomerlungekreft som bør utredes? Kontakt din fastlege via Helsenorge eller ring din fastlege for timeavtale

Bestill time via helsenorge

likeperson