Spørsmål og svar om HPV

Hva er HPV?

Humant papillomavirus (HPV) er en gruppe med svært smittsomme virus, og er den vanligste seksuelt overførbare infeksjonen hos kvinner og menn. Det er hittil identifisert over 200 ulike virustyper og om lag 40 av disse smitter ved seksuell kontakt, som samleie, oral- og analsex og annen intim kontakt uten samleie, 12 av disse HPV-typene har større tendens til å forårsake en vedvarende infeksjon. De ulike HPV-typene som infiserer slimhinner klassifiseres i såkalte høyrisiko- og lavrisiko HPV-typer. Høyrisiko HPV-typer kan forårsake kreft. Lavrisiko HPV-typer er assosiert med vorter (papillomer), kjønnsvorter (kondylomer) og lavgradige celleforandringer som går over av seg selv.

Man kan bli smittet av samme HPV-type flere ganger og av flere HPV-typer samtidig. De fleste er ikke klar over at de er smittet, da HPV-infeksjon vanligvis ikke gir symptomer. Risiko for HPV- relaterte sykdommer øker med antall seksualpartnere, men man kan også få en høy-risiko-HPV ved sin første seksuelle debut.

Ca. 80% av befolkning får HPV-infeksjon en eller flere ganger i løpet av livet. HPV skiller ikke på kjønn, alder, livstil, legning eller noe annet. Derfor er det viktig å ta forholdsregler for å beskytte seg mot HPV-infeksjon og redusere risiko som er assosieres med HPV.


Kan menn teste seg for HPV?

For menn finnes det verken pålitelige HPV-tester eller etablert behandling for HPV infeksjonsrelatert kreft tilsvarende slik man har for livmorhalskreft hos kvinner. Dette er grunnen til at menn ikke rutinemessig trenger eller blir testet for HPV.

Den eneste måten menn kan oppdage HPV infeksjon er ved visuell undersøkelse av kjønnsorganene for å oppdage synlige vorter eller unormale vevsendringer.

Kondom gir noe beskyttelse mot HPV-smitte. Selv om kondomet ikke gir fullstendig beskyttelse på grunn av mulig kontakt med områder som ikke dekkes av kondomet, kan det likevel redusere risikoen for overføring av HPV og andre seksuelt overførbare infeksjoner.

Det finnes også andre tiltak som kan redusere risikoen for HPV-infeksjon og dens tilknyttede komplikasjoner (se spørsmål lengre ned på siden – Hvordan redusere risiko for HPV-infeksjon?).

Dersom man opplever eller har mistanke om HPV relaterte symptomer, skal man gå til legen for en utredning, uavhengig av kjønn og alder


Kan kvinner teste seg for HPV?

Ja, kvinner kan teste seg for HPV ved å ta HPV-test i livmorhalsen, dette er den eneste form for rutinemessig HPV-testing. Sammenhengen mellom HPV og livmorhalskreft er svært tett. Det er anslått at rundt 99% av tilfellene av livmorhalskreft skyldes HPV-infeksjon

Resultatet av prøven vil avgjøre om man trenger videre oppfølging eller ikke.

Det er viktig å merke seg at behandling for celleforandringer forårsaket av HPV-infeksjon kun er etablert for livmorhalsen. Likevel finnes det tiltak som kan redusere risikoen for HPV-infeksjon og dens tilknyttede komplikasjoner (se spørsmål lengre ned på siden – Hvordan redusere risiko for HPV-infeksjon?).


Hva er symptomer på HPV-infeksjon?

Vanligvis forløper en HPV-infeksjon uten symptomer. Hvis man oppdager vorter eller knopper på kjønnsdeler, kjønnslepper og/eller omkring endetarmsåpningen skal man søke lege for at få en diagnose og evt. behandling.

Som regel er det ingen symptomer på HPV-infeksjon. HPV blir oftest oppdaget tilfeldig i forbindelse med rutinecelleprøver fra livmorhalsen eller ved en HPV-test.

Kvinner som opplever flere tilfeldige blødninger ved samleie, skal søke lege med henblikk på undersøkelse for celleforandringer på livmorhalsen.

Hos over 90% av tilfellene går infeksjonene over av seg selv etter 6- 24 måneder, men hos om lag 10% blir det en langvarig infeksjon med økt risiko for celleforandringer og kreftutvikling.


Kan jeg få HPV i min livssituasjon?

Alle som har seksuell og intim kontakt, kan bli smittet av HPV. 8 av 10 kvinner og menn smittes en eller flere ganger i livet. Man kan bli indirekte utsatt for smitte hvis en partner utsetter seg for smitterisiko.


Kan partneren min gi meg HPV uten å vite det?

HPV-infeksjon kan være til stede i skjeden og andre slimhinner i årevis uten å gi funn eller symptomer, så derfor kan du bli smittet eller smitte andre uten å vite det. Det er heller ikke nødvendigvis den siste du har hatt samleie eller intimkontakt med som er smittekilden ved en eventuelt positiv HPV-test.


Hvilke sykdommer kan HPV føre til for meg?

HPV er et veldig vanlig virus. HPV kan smitte via slimhinner i kroppen, og noen av disse kan igjen føre til forskjellige kreftformer.

HPV kan føre til flere typer kreft: livmorhals, vulva og vagina (kvinner), anus (begge kjønn) og andre krefttyper (begge kjønn).


Smitter HPV på andre måter enn gjennom samleie?

HPV-infeksjon er den vanligste seksuelt overførbare infeksjonen (kjønnssykdommen) i verden. HPV kan smitte ved alle former for intimkontakt og det er dokumentert at HPV kan gi kjønnsvorter og kan føre til kreft. Man må ikke ha samleie for å bli smittet med HPV, det kan også smitte fra slimhinne til slimhinne via hender, negler og fingre ved onanering (dersom det går kort tid fra kontakt mellom slimhinne til en annen), oralsex eller ved deling av sexhjelpemidler. Kondom kan gi noe beskyttelse for HPV, men siden det veldig ofte er hudkontakt utenfor kondomet så er det ikke en sikker beskyttelse mot HPV.


Kan man behandle HPV?

For HPV-infeksjon finnes det ingen behandling for kvinner eller menn. I de fleste tilfeller forsvinner infeksjonen av seg selv uten behandling. Det finnes behandlingsalternativer for kjønnsvorter forårsaket av HPV infeksjon. Man undersøker for – og behandler de tilstander, som kan være forårsaket av HPV.


Kan noe øke risikoen for kreft forårsaket av HPV?

Det er antatt at røyking, p-piller, kjønnssykdommer (herpes og klamydia), immunsvikt, arvelige forhold og mange barnefødsler kan øke risiko for kreftutvikling ved en kronisk HPV-infeksjon. HPV kan også gi kreft i anus (endetarmsåpning), ytre kjønnsorganer, skjede, livmorhals og andre steder. Personer med immunsvikt og menn som har sex med menn er mer utsatt for og kan derfor ha en forhøyet risiko for HPV-relatert kreft


Hero Image

Hvordan redusere risiko for HPV-infeksjon:

– Kondom og slikkelapp (noe beskyttelse)

– God rutinemessig hygiene av sexhjelpemilder

– Unngå intimkontakt

– HPV kan også forebygges ved vaksine

Bestill legetime i dag
80 %

av den seksuelt aktive befolkningen smittes av HPV i løpet av livet. Kilde: Kreftregisteret – Informasjon til kvinner om HPV-test i livmorhalsprogrammet (2022)

650

kvinner og menn får hvert år kreft som følge av HPV. Klide: Kreftregisteret, Kreft i Norge (2023).

20 %

av befolkningen er til enhver tid smittet av HPV. Klide: Kreftregisteret, Hva er HPV.

Hver dag får nesten to nordmenn kreft som følge av HPV-infeksjon

Rundt 25 000 kvinner får påvist celleforandringer hvert år. Av disse er ca. 7000 høygradige celleforandringer (forstadier til kreft) som må behandles (koniseres). Lette celleforandringer går ofte tilbake av seg selv, men du må følges opp med ny celleprøve og HPV-test hvert tolvte måned til celleprøven er normal og HPV-testen negativ.

Hvilken behandling du skal ha, bestemmes av hvilket stadium sykdommen befinner seg i og hvor stor svulsten er. Hvis sykdommen oppdages i et tidlig stadium, er det som regel mulig å operere bort kreftsvulsten. Dersom svulsten ikke kan opereres, er strålebehandling et alternativ, eventuelt i kombinasjon med cellegift.


Bestill lege time hos Private tilbydere

Det finnes flere private tilbydere av legetjenester i Norge, og mange åpner for video- eller telefonkonsultasjoner. Hvis du har helseforsikring, for eksempel gjennom jobb, kan det hende du har gratis tilgang til en slik tilbyder. Nedenfor finnes et utvalg av noen av de mest brukte. (MSD har ingen relasjon til disse tilbyderne, og er ikke ansvarlig for tilgang, dekning eller tilgjengelighet.)

Bestill legetime hos fastlege

Mange fastlegekontorer i Norge tilbyr i dag online-booking av legetimer via appen Helsenorge. I denne er det også mulighet for telefon- eller videokonsultasjon, ved klinikker som tilbyr denne muligheten.

(MSD har ingen relasjon til Helsenorge, og er ikke ansvarlig for tilgang, dekning eller tilgjengelighet. Vi kan ikke garantere at din fastlege har åpnet for bestilling gjennom tjenesten.)

 

NO-NON-00460 01/24
NO-NON-00407 06/23


Kilder:

FHI - HPV-vaksine (Humant papillomavirus) - veileder for helsepersonell (oppdatert 30.09.2022, lest 24.05.2023)
FHI - Humant papillomavirus (HPV), genitale infeksjoner - veileder for helsepersonell (oppdatert 14.02.2019, lest 24.05.2023)
Kreftregisteret, Raskere eliminering av HPV og livmorhalskreft i Norge - tidsvinduet er åpent i 2023 og 2024, White paper. (publisert 27.03.2023)
Sundhet.dk, søg som borger, HPV (oppdatert 09.11.2022, lest 24.05.2023)
Livmorhalskreft - Helsenorge HPV, symptom ved livmorhalskreft (oppdatert 09.01.2023, lest 24.05.2023)
Kreftregisteret, hva er HPV (lest 16.06.2023) Kreftregisteret, HPV, HPV-vaksine og kreft (lest 16.06.2023)
Kreftregisteret, Kreftforeningen antall HPV-kreft (oppdatert 24.042023, lest 24.05.2023)
Kreftregisteret, Informasjon om celleforandringer (oppdatert 07.03.2023, lest 16.06.2023)
Kreftregisteret, Informasjon til kvinner om HPV-test i livmorhalsprogrammet (oppdatert 30.11.2022, lest 16.01.2024)