Om oss

Vår visjon er å redde og
forbedre liv

Våre verdier

Våre verdier representerer selve kjernen i selskapet og styrer våre beslutninger og handlinger. Med disse enkle, men varige verdiene søker vi å oppnå tillit og respekt hos våre kolleger, kunder og i samfunnet.

Pasienter først

Pasienter først

Gjennom vår visjon om å redde og forbedre liv forplikter vi oss til å sikre at pasienter får tilgang til våre medisiner og vaksiner.

Respekt for mennesker

Respekt for mennesker

Med toleranse, respekt, rettferdighet og åpenhet forplikter vi oss til å skape et miljø der alle føler seg inkludert. Vi oppnår best resultater når mennesker med ulik bakgrunn, alder, erfaring og kvalifikasjoner samarbeider.

Etikk og integritet

Etikk og integritet

Vi har en urokkelig forpliktelse til de høyeste standardene for etikk og integritet. Hva vi gjør er viktig, men hvordan vi gjør det er enda viktigere.

Innovasjon og vitenskapelig ekspertise

Innovasjon og vitenskapelig ekspertise

Vår forskning styres av en forpliktelse til å gjøre verden til et bedre sted i dag og i kommende generasjoner. Ved å oppdage, utvikle og tilby innovative medisiner, vaksiner og helsetjenester ønsker vi å redde liv og å forbedre helsen til mennesker og dyr over hele verden.

Etikk og åpenhet

Etikk og åpenhet er hjørnesteiner i vårt omdømme.

Code of conduct

Våre verdier implementeres gjennom adferdskodeksen vår, MSD Code of Conduct.

Hvem vi er

MSD er et globalt, forskningsbasert legemiddelfirma. Vi har eksistert i mer enn 125 år og har kontorer i mer enn 140 land. Det er omtrent 69 000 ansatte i MSD verden over. Vårt hovedkontor er i Kenilworth, N.J., U.S.A

I Norge er vi omtrent 120 ansatte som jobber med medisiner og vaksiner til mennesker, og omtrent 40 ansatte som jobber med dyrehelse. MSD Norge har kontor i Drammen og MSD Animal Health har kontor i Bergen.