Våre verdioverføringer

EFPIA Code er den europeiske legemiddelindustriforeningens kodeks om offentliggjøring av alle verdioverføringer fra legemiddelindustrien til helsepersonell og helseorganisasjoner. Alle medlemsfirmaer i Legemiddelindustrien (LMI) plikter å publisere en årlig rapport med alle verdioverføringer fra og med 2015.

Verdioverføringer til helsepersonell og helseorganisasjoner

MSDs Verdioverføringsrapport for 2019

MSDs Verdioverføringsrapport for 2018

MSDs Verdioverføringsrapport for 2017

MSDs Metodenotat

Helsepersonell oppført i MSDs Verdioverføringsrapport har gitt sitt samtykke til at MSD kan følge EFPIAs kodeks om offentliggjøring av verdioverføring. Det er ikke tillatt å bearbeide data oppgitt i MSDs Verdioverføringsrapport. Vennligst les MSDs Metodenotat for å få en god forståelse av rapporten.

Les mer om EFPIA Disclosure Code på LMI’s hjemmeside