VÅRE VERDIOVERFØRINGER

EFPIA Disclosure Code er den europeiske legemiddelindustriforeningens kodeks om offentliggjøring av alle verdioverføringer fra legemiddelindustrien til helsepersonell og helseorganisasjoner. Alle medlemsfirmaer i Legemiddelindustrien (LMI) plikter å publisere en årlig rapport med alle verdioverføringer fra og med 2015. 

Verdioverføringer til helsepersonell og helseorganisasjoner

MSDs Verdioverføringsrapport for 2018
MSDs Verdioverføringsrapport for 2017
MSDs Verdioverføringsrapport for 2016
MSDs Metodenotat

Helsepersonell oppført i MSDs Verdioverføringsrapport har gitt sitt samtykke til at MSD kan følge EFPIAs kodeks om offentliggjøring av verdioverføring. Det er ikke tillatt å bearbeide data oppgitt i MSDs Verdioverføringsrapport. Vennligst les MSDs Metodenotat for å få en god forståelse av rapporten.  

Les mer om EFPIA Disclosure Code på LMI’s hjemmeside 

SPMSD opphørte fra 1. januar 2017 som eget selskap. SPMSDs verdioverføringsrapport for 2015 og 2016, samt metodenotat er nå overført til MSDs hjemmeside. De samme betingelser med hensyn til samtykke i forhold til EFPIAs kodeks og forbud mot bearbeiding av data gjelder for denne rapporten som beskrevet ovenfor for MSDs rapport.  

SPMSDs Verdioverføringsrapport for 2016
SPMSDs Metodenotat

Verdioverføringer til pasient- og brukerorganisasjoner

Her finnes oversikt over MSD (Norge) AS sine verdioverføringer til Pasient- og brukerorganisasjoner for året 2018
Her finnes oversikt over MSD (Norge) AS sine verdioverføringer til Pasient- og brukerorganisasjoner for året 2017