Hero Image
Hvem vi er

Pressekontakter

Nedenfor finner du våre pressekontakter. For andre henvendelser, send oss gjerne en mail på msdnorge@msd.no, eller ring vårt sentralbord på 32207300.

Vår besøksadresse er Haakon VIIs gate 5, 0161 Oslo, mens postadressen er Postboks 1579 Vika, 0118 Oslo.

Hans Petter Strifeldt
Direktør for myndighetskontakt og kommunikasjon

99480650

hans.petter.strifeldt@merck.com

Katja Dahl Murphy
Myndighetskontakt og kommunikasjon

47706301

katja.elizabeth.dahl.murphy@merck.com

NO-NON-00425 06/23