Hero image
Hvem vi er

Pressekontakter

Nedenfor finner du våre pressekontakter. For andre henvendelser, send oss gjerne en mail på msdnorge@msd.no, eller ring vårt sentralbord på 32207300.

Vår besøksadresse er Grønland 51, 3045 Drammen, mens postadressen er Postboks 458 Brakerøya, 3002 Drammen.

Hans Petter Strifeldt
Direktør for myndighetskontakt og kommunikasjon

99480650

hans.petter.strifeldt@merck.com

Mattis Dahl Åmotsbakken
Ass. dir. myndighetskontakt og kommunikasjon

99335434

mattis.amotsbakken@merck.com

Katja Dahl Murphy
Myndighetskontakt og kommunikasjon

47706301

katja.elizabeth.dahl.murphy@merck.com