For journalister

 

MSDs KOMMUNIKASJONSTEAM

Hans Petter Strifeldt

Direktør for myndighetskontakt
hans.petter.strifeldt@merck.com
Office Phone: +47 994 80 650

Kristine Hamsun

Kommunikasjonssjef
kristine.hamsun@merck.com
Office Phone: +47 975 14 435

Mattis Dahl Åmotsbakken

Ass.dir for myndighetskontakt
mattis.amotsbakken@merck.com
Office Phone: +47 993 35 434

MSD ER PÅ SOSIALE MEDIER

Følg oss på Twitter, Facebook og LinkedIn