Vi mener

Her får du innblikk i hva vi mener om aktuelle temaer

Alle vil at norske pasienter skal ha den beste behandlingen. Samtidig er det en kjensgjerning at ingen budsjetter - heller ikke helsebudsjettet - vokser inn i himmelen. MSD deler derfor målsettingen om at pasientene skal ha rask tilgang til innovasjoner på en - for alle parter - bærekraftig måte.

MSD er en global aktør innen forskning, legemiddelutvikling og pasienttilgangssystemer, vi mener derfor at vi kan bidra til diskusjonen med erfaringene vi gjør i andre land med helt andre økonomiske forutsetninger enn vi har i Norge.