Onkologi

Verdien av innovasjon

Hver dag dør 30 nordmenn av kreft. I 2019 tvilte 45 % av befolkningen på de vil få tilgang til de nyeste kreftlegemidlene i den offentlige helsetjenesten. Samtidig utgjorde den medisinske innovasjonen immunterapi 0,1 prosent av det totale helsebudsjettet.

Flere eldre, synkende oljeinntekter og COVID-19-utgifter kan ytterligere forsinke tilgangen til moderne kreftbehandling.

De politiske partiene lager nå ny helse- og næringspolitikk frem mot stortingsvalget i 2021. Her kan du se hvorfor tilgang til innovativ kreftbehandling må være høyt på den politiske agendaen i årene som kommer og hvilken verdi dette har for den enkelte pasient og samfunnet:

Kreftbarometeret

Kreftbarometeret er en rapport som Kantar har utviklet på vegne av MSD. Denne rapporten utgjør deler av grunnlaget for videoen du nettopp har sett. Rapporten viser blant annet at bare 26 prosent mener at regjeringen gjør nok for å styrke behandlingstilbudet for kreft i Norge. Samtidig stiller mange seg tvilende til at de vil få tilgang til de nyeste kreftmedisinene dersom de selv blir rammet. Det er også lyspunkter i barometeret - for eksempel er hele 74 prosent er optimistisk til at man en dag vil kunne kurere kreft fullstendig. Rapporten kartlegger også mange av nordmenns antagelser og holdninger til kreft.

Les hele Kreftbarometeret

Health Impact Projection

Health Impact Projection (HIP) utgjør også en del av grunnlaget for videoen. HIP bruker en konservativ utregningsmodell som utgangspunkt, med hensikt å gi en nøktern og realistisk vurdering av helseeffekter og budsjettinnvirkningen ved bruk av immunterapi eller kombinasjonsbehandling, sammenliknet med standardbehandling. HIP er ikke utformet med øye for generell distribusjon, men er laget for å informere beslutningstakere i sektoren.

Jeg ønsker å få tilsendt HIP-dataene

NO-NON-00134 06/20.