Onkologi

Hva er verdien av innovasjon?

I 2018 fikk over 34 000 mennesker påvist en kreftdiagnose i Norge, og i 2035 vil vi se en økning i antall krefttilfeller på rundt 50 prosent sammenlignet med i dag.

Kreft er med andre ord noe veldig mange nordmenn har et personlig forhold til, og omfanget vil bare øke i årene som kommer.

Samtidig er Norge er rikt land, og noen tar det kanskje for gitt at vi dermed får tilgang til de nyeste kreftlegemidlene. Men gjør vi egentlig det? Og hvor store er egentlig kostnaden ved disse legemidlene?

MSD har sett nærmere på den faktiske økonomiske kostnaden av nye, innovative behandlingsformer, og tall fra 2019 viser at utgifter til immunterapi kun utgjør 0,1% av helsetjenestens samlede utgifter. Samtidig er ikke andelen økende, slik mange antok kom til å skje da denne behandlingsformen først kom til Norge. I stedet faller prisen på immunlegemidler år for år.

Vi har også undersøkt nordmenns oppfatninger og antakelser om kreftbehandling, som du kan lese mer om i Kreftbarometeret. Denne undersøkelsen viser blant annet at kun én av fire mener regjeringen gjør nok for å styrke behandlingstilbudet for kreft i Norge, og mange tviler på at de vil få tilgang til de nyeste medisinene dersom de selv blir rammet.

De politiske partiene lager nå ny helse- og næringspolitikk frem mot stortingsvalget i 2021. i filmen øverst på denne siden kan du se hvorfor tilgang til innovativ kreftbehandling må være høyt på den politiske agendaen i årene som kommer, og hvilken verdi dette har - både for den enkelte pasient og for samfunnet.

Health Impact Projection

Health Impact Projection (HIP) utgjør også en del av grunnlaget for videoen. HIP bruker en konservativ utregningsmodell som utgangspunkt, med hensikt å gi en nøktern og realistisk vurdering av helseeffekter og budsjettinnvirkningen ved bruk av immunterapi eller kombinasjonsbehandling, sammenliknet med standardbehandling. HIP er ikke utformet med øye for generell distribusjon, men er laget for å informere beslutningstakere i sektoren.

Jeg ønsker å få tilsendt HIP-dataene

NO-NON-00172