Hva vi gjør

Dette forsker MSD på

Helt siden MSD bestemte seg for å satse på medisiner i begynnelsen av forrige århundre, har vi investert tungt i forskning. Vårt mål er å være verdens fremste innovasjonsdrevne biofarmasøytiske selskap. Hos oss jobber nesten 17 000 mennesker utelukkende med forskning og utvikling av neste generasjons medisiner. Vi investerer nesten 120 milliarder kroner i året på denne forskningen, og sikter oss inn på å løse de vanskeligste medisinske utfordringene.

Vaksiner

Fordi forebygging alltid er bedre enn behandling har vi i lang tid arbeidet med vaksiner. Maurice Hilleman, en av våre fremragende forskere, utviklet i sin tid over 40 vaksiner. Det er denne arven vi viderefører i vår vaksinesatsing. Også her har vi fokusert på de vanskeligste oppgavene, blant annet mot sykdommer som ebolavisse typer lungebetennelse (pneumokokker) og høyrisikovarianter av humant papillomavirus. I 2019 distribuerte MSD mer enn 190 millioner vaksinedoser globalt. Dette er et arbeid som krever utstrakt samarbeid med myndigheter, forskere og frivillige organisasjoner over hele verden. 

Kreft

Men mange sykdommer kan man ennå ikke vaksinere seg mot. Derfor har vi i løpet av de siste tiårene også konsentrert oss om behandling av kreft. Vi har i dag mer enn tusen pågående forskningsprogrammer – også i Norge – der vi prøver ut ulike virkestoffer og mekanismer for å bekjempe flere enn 30 kreftformer. I dag har flere enn 400.000 mennesker fått behandling mot kreft med MSD-utviklede medisiner.  

Antibiotika

Helt siden vi klarte å masseprodusere penicillin i 1942 har bekjempelsen av alvorlige infeksjonssykdommer stått sentralt i MSDs forskning. I 35 år har vi stått helt i frontlinjen i bekjempelsen av HIV, og vi er ett av få selskaper som ennå har omfattende forskningsprogrammer for antibiotika.

Hjerte-karsykdom

Hjerte-karsykdommer har vært viktig for MSD i mer en 60 år, da vi for første gang introduserte behandling mot disse sykdommene og tilstandene. Våre norske og nordiske forskningsprogrammer var faktisk helt avgjørende for den moderniseringen av behandling av hjerte-karsykdommer som vi har sett de siste tiårene. Selv om dødeligheten ved slike lidelser er fallende lever fortsatt 1,1 millioner nordmenn med etablert hjerte- og karsykdom, eller har høy risiko for slik sykdom, så arbeidet er langt fra over.*

Stoffskifte

MSD jobber også med stoffskiftesykdommer, eller metabolske sykdommer, som diabetes. Det er anslått at mellom 400 og 500 millioner mennesker verden over lider av diabetes, og bare i Norge er antallet rundt 270 000 personer. Om lag 90 prosent av disse har diabetes type 2.** Derfor er vår forskning viktig.

Covid-19

MSD har stilt produksjons- og forskningskapasitet til rådighet i den storstilte kampen mot Covid-19. Vi produserer vaksiner og utvikler behandling som kan hjelpe oss å raskere komme tilbake til en normal, om enn ny, hverdag.

*Hjerte- og karsykdommer – FHI
**Diabetes – FHI

NO-NON-00268 06/21