VI MENER

Her får du innblikk i hva vi mener om

aktuelle temaer

Alle vil at norske pasienter skal ha den beste behandlingen. Samtidig er det en kjensgjerning at ingen budsjetter – heller ikke helsebudsjettet – vokser inn i himmelen. MSD deler derfor målsettingen om at pasientene skal ha rask tilgang til innovasjoner på en – for alle parter - bærekraftig måte.

MSD er en global aktør innen forskning, legemiddelutvikling og pasienttilgangssystemer, vi mener derfor at vi kan bidra til diskusjonen med erfaringene vi gjør i andre land med helt andre økonomiske forutsetninger enn vi har i Norge.


VI MENER
Nærings- og innovasjonspolitik
VI MENER
Konfidensielle priser
VI MENER
Pasienttilgang
VI MENER

Medisinsk likeverdige legemidler