VÅR HISTORIE

Vi har en lang og innholdsrik historie med mange viktige
bidrag til behandling og forebygging av alvorlige sykdommer.

MSDs OPPRINNELSE

1. januar 1891 ble Merck & Co grunnlagt i USA. Den tyske kjemiske og farmasøytiske produsenten E.Merck hadde etablert et amerikansk kontor året før, men i 1891 ble Merck & Co. et eget selskap. George Merck, en slektning av grunnleggerne av E. Merck, kom fra Tyskland til USA for å lede Merck & Co.

Under første verdenskrig griper den amerikanske regjeringen kontroll over Merck & Co. og flere andre selskaper med tyske bånd. Etter krigen kjøper George Merck tilbake selskapets aksjer med hjelp av investorer.

Merck & Co. ble ledet av George Merck til hans sønn George W. Merck overtok som president i 1925. George W. Merck skiftet selskapets fokus fra kjemikalier til legemidler og etablerte tradisjonen for forskning og innovasjon som fortsatt driver selskapet i dag.

I 1953 fusjonerte Merck & Co med Sharp & Dohme. Sammenslåingen blandet Merck & Cos kompetanse innen forskning og produksjon med Sharp & Dohmes styrke i salg og distribusjon. Gjennom fusjonen med Sharp & Dohme, fikk Merck & Co også arven til H.K. Mulford, som Sharp & Dohme hadde kjøpt i 1929. Mulford var tidlig pionerer innen biologiske produkter, inkludert vaksiner og difteri antitoksin.

Merck Sharp & Dohme (MSD) ble Merck & Cos merkenavn da selskapet utvidet over hele verden.

VÅRE HØYDEPUNKTER GJENNOM 125 ÅR


I 1895 begynte MSD sin forgjenger H.K. Mulford å reklamere for den første kommersielt tilgjengelige difteritantitoksinen produsert i USA. Det var denne medisinen som bidro til å avverge difteriepidemien i Nome på nitten tjuetallet. I dag spiller MSD en signifikant rolle innen å oppdage morgendagens vaksiner, gjennom utvikling,lisensiering og distribusjon for både dyr og mennesker.

MSD lanserte et av de første antibiotika og var med på å utvikle den første metoden for å masseprodusere penicillin på begynnelsen av 40-tallet.

Dr. Maurice Hilleman, som ledet MSDs institutt for virus og cellebiologi fra 1956 til 1984, er blant forskere som gjorde store fremskritt i kampen mot virussykdommer. Dr. Hilleman bidro til å utvikle mer enn førti vaksiner og hans arbeid fortsetter å inspirere forskere og forskning den dag i dag.

I 1988 ble Dr. Hilleman tildelt den amerikanske prisen, the national medal of science, av USAs president Ronalt Regan. I 1997 ble han tildelt The Albert B. Sabin Gold Medal Award.

Våre forskere var blant de første som oppdaget og fremstilte medisiner til behandling mot HIV og aids. MSD lanserte det første statinet til behandling mot høyt kolesterol, og har vært ledende innen forskning og utvikling av hjerte/kar-medisiner gjennom flere tiår.

I 2015 mottok den pensjonerte MSD-forskeren Dr. William C. Campbell Nobelprisen i fysiologi (medisin). Han gjorde det Nobel-vinnende arbeidet mens han jobbet i MSD Research Laboratories, og oppdagelsene han gjorde sammen med Satoshi Omura førte til MSDs utvikling av en medikamentell behandling mot elveblindhet. Denne medisinen har MSD gitt bort gratis i snart 30 år og WHO har verifisert at man i flere land har eliminert sykdommen.

MSD var blant de første til å gjøre kliniske studier på Alzheimers demens i Norge, og på hepatitt c hos opiatavhengige – en pasientgruppe som vanligvis ekskluderes fra studier.

MSD har opp igjennom tidene kommet med betydelige bidrag innen blant annet vaksiner, immunologisk behandling av revmatiske pasienter, diabetes, osteoporose, prevensjon og ufrivillig barnløshet, hepatitt c og senest innen immunterapi mot kreft.

MSD er i dag et av få firmaer med substanser i senfase-utvikling som potensielt kan bli behandling mot alvorlige infeksjonssykdommer, og studier innen antibiotika, antimykotika og antivirus.