Samarbeid med MSD

MSD er et forskningsbasert firma som forsker frem og utvikler nye medisiner for å besvare verdens medisinske behov. Men vi ser også etter innovative partnerskap der vi kan bygge videre på andres banebrytende, tidlige arbeid.

I MSD har vi alltid ment at store medisinske gjennombrudd skjer takket være samarbeid, om det er internt i MSD på tvers av avdelinger, eller med eksterne partnere.Vi er stolte av vår tradisjon for å samarbeide med bedrifter, akademikere, myndigheter, pasientorganisasjoner, helsepersonell, ikke-statlige organisasjoner og andre i privat sektor.

For å løse verdens alvorlige sykdommer er partnerskap og samarbeid nødvendig.

Kontakt MSD Business Development & Licencing