Vi mener:
Nærings- og innovasjonspolitikk

 

Norge trenger flere næringsben å stå på i årene som kommer. Stortinget har pekt på helseindustrien som et satsingsområde. Som nasjon ønsker vi å finne vår plass i denne kunnskapsdrevne økonomien. Myndighetene rår over et stort virkemiddelapparat, og en egen stortingsmelding om helseindustri peker veien videre for hvordan vi skal bli også en helseindustrinasjon.

Helseindustri, kliniske studier og innovasjonspolitikk henger tett sammen. Men hvordan ser en nasjon som ønsker å satse på innovasjon ut, sett utenfra? Hva må til for at investorer og industri skal se vår vei, og at vi skal klare å bygge også en nasjonal helseindustri?   

Dersom Norge ønsker å bli respektert som en nasjon som satser på innovasjon, helseindustri og klinisk forskning, må en rekke forutsetninger oppfylles:   

  • Infrastruktur for klinisk forskning må være i verdensklasse 
  • Norge må respektere patentinstituttet 
  • Tilrettelegge for reell markedsadgang for innovasjoner 

På denne måten vil medisinske innovasjoner raskt komme pasientene til nytte, samtidig som man bygger kompetanse hos helsepersonell og en potensiell vekstindustri. 

Vi mener Norge har et betydelig forbedringspotensial på alle disse områdene, og bidrar med perspektiver sett fra en internasjonal biofarmasøytisk aktør inn i diskusjonene.