Våre terapiområder

 

En klinisk utprøvning er en undersøkelse av et legemiddels ulike effekter på mennesker.

I MSD Norges forskningsavdeling gjør vi studier på en rekke terapiområder, blant annet hjerte/karsykdom, diabetes, vaksiner, nevrologi og en rekke ulike kreftsykdommer. Studiene gjøres som oftest på store sykehus, men enkelte gjøres også hos privatpraktiserende leger i hele landet. Vi er blant de største på klinisk utprøving i Norge med ca. 2000 pasienter inkludert i våre studier. Informasjon om pågående og rekrutterende studier finner du på Helsenorges nettsider. Vårt store, globale forskningsprogram på immunterapi i kreftbehandling finner du mer informasjon om på nettsiden for Keynote Clinical Trials