Om forskning

 

Nær 100 % av alle medisiner som er i bruk i Norge er utviklet av industrien, og de fleste er utprøvd i samarbeid med kliniske miljøer over hele verden. Kliniske studier i regi av industrien sikrer norske leger ”hands on” på nye medisiner og samtidig får norske pasienter tidlig tilgang på disse. 

Forskningsbasert industri har nå en klar tendens til å legge kliniske studier av alle typer utenom Norge og Norden. Ny ”personalized medicine” er viktig å prøve ut på den populasjon den er ment for etter godkjenning, og alle bør derfor ha felles interesse i å bevare og utvikle slike studier i Norge.