Navigere opp
Logg på
Vårt samfunnsansvar
MSD samarbeider med en rekke av de norske pasientforeningene om konkrete prosjekter.

Vi ønsker å være en troverdig og relevant samarbeidspartner for interessentene på alle våre sykdomsområder. Det være seg leger, pasientforeninger, helsemyndigheter og andre.


Vår politikk for samarbeid med pasientforeninger er som følger:
  1. Samarbeidet med pasientforeningene følger "Anbefalte retningslinjer mellom FFO (Funksjonshemmedes Fellesorganisasjon) og LMI (Legemiddelindustriforeningen) for kontakt og samarbeid mellom brukerorganisasjoner og legemiddelindustri". Retningslinjene finner du på legeforeningen.no eller lmi.no.
  2.  
  3. Det skal foreligge en skriftlig prosjektavtale med den gjeldende pasientforening, som spesifiserer henholdsvis pasientorganisasjonens og MSD's ansvar/oppgaver i prosjektet samt spesifikasjon av kostnader.
  4.  
  5. Såfremt midler fra MSD til en pasientforening blir anvendt til å utarbeide skriftlig materiale i form av brosjyrer eller lignende, skal det fremgå at materialet helt eller delvis er finansiert med midler fra MSD.
  6.  
  7. MSD betinger at støtten fremgår i pasientforeningens årsregnskap.
  8.  
  9. Det skal være offentlighet om bidragene fra MSD til pasientforeningene.
  10.  

 
 
Inngåtte prosjektavtaler om samarbeid mellom pasientforeninger og MSD (Norge) AS

Oppdatert 31/12-13

 
- Diabetesforbundet - NOK 153.300,-
- Landsforeningen for Hjerte- og Lungesyke - NOK 20.000,-
- Landsforeningen mot Fordøyelsessykdommer - NOK 42.000,-
- Norsk Revmatikerforbund - NOK 50.000,-
- proLAR (Nasjonalt Forbund for Folk i LAR) - NOK 63.000,-
- Psoriasis- og Eksemforbundet - NOK 50.000,-
- Ønskebarn - NOK 39.300,-
 
 
Gå til Merckresponsibility.com eller send oss en email for ytterligere informasjon