Navigere opp
Logg på

Vårt samfunnsansvar

Vårt samfunnsansvar
MSDs forpliktelse er hver dag å gjøre vårt ytterste for å bidra til å avhjelpe helseutfordringer over hele verden.​
​Det gjør vi først og fremst ved alltid å forske og utvikle nye og bedre måter å takle sykdommer og tilstander på. Vårt mål er at mennesker over hele verden skal kunne få den hjelpen de trenger når de trenger det.


nicaragua_72.jpg

Vårt samfunnsansvar ble tydeligst beskrevet av vår daværende sjef, George W. Merck, i 1950: "We try never to forget that medicine is for the people. It is not for the profits. The profits follow, and if we have remembered that, they have never failed to appear".

Du kan lese mer om vårt samfunnsansvar på http://www.merckresponsibility.com/