SAMFUNNSANSVAR

 

Vi forplikter oss til å overvinne globale helseutfordringer, beskytte miljøet og operere med de høyeste standarder for etikk og åpenhet.

Hvordan vi tenker, og hva vi gjør kan du lese om her.

MSD for Mothers

På FNs 66 generalforsamling, 20. september 2011, annonserte MSD sitt 10-årige initiativ MSD for Mothers. MSD for Mothers er et globalt bistandsprogram der målet er at ingen kvinne skal dø mens hun gir liv. Vi forplikter oss til å investere over 3 milliarder kroner, human kapital og vitenskapelig- og forretningsmessig ekspertise på bistandsprogrammer som fokuserer på kvinners helse gjennom svangerskap og fødsel.

Siden oppstarten av MSD for Mothers i 2011 har over 6 millioner kvinner fått forbedret tilgang til kvalitetspleie under svangerskap og fødsel, og cirka 13 000 helsearbeidere har mottatt trening i svangerskaps- og fødselspleie. Du kan lese mer om MSD for Mothers her.

31 år med MECTIZAN®

Siden 1987 har MSD gitt medisin mot elveblindhet gratis til land i Afrika, Latin-Amerika og Yemen der sykdommen forekommer. Vårt mål er å eliminere elveblindhet, og vi forplikter oss til å fortsette donasjonsprogrammet så lenge medisinen trengs.

Elveblindhet er en parasittisk infeksjon som gir intens kløe, misfarging av huden (pigmenttap) utslett og øyeskader som ofte fører til permanent blindhet. Sykdommen medfører stort tap av livskvalitet, og er ledende årsak til blindhet som kan forhindres på verdensbasis. Parasitten spres via bitt fra infiserte fluer som bor og formerer seg ved raskt rennende elver i landlige utkantstrøk i Afrika, Latin-Amerika og Yemen.

I oktober 2015 ble dr. William C. Campbell, en pensjonert MSD-forsker, tildelt nobelprisen i fysiologi (medisin). Dr. Campbell gjorde det Nobel-vinnende arbeidet mens han jobbet i MSD Research Laboratories. Oppdagelsene han gjorde sammen med sin med-mottaker av Nobelprisen, Satoshi Omura, førte til MSDs utvikling av Mectizan (ivemectin), den medikamentelle behandlingen mot elveblindhet som MSD har gitt bort gratis siden 1987 i donasjonsprogrammet «Mectizan Donation Program».

MSD har investert 3,7 millioner dollar, og donert 1,2 milliarder doser i donasjonsprogrammet. Takket være programmet er elveblindhet elinimert i Colombia (2013), Ecuador (2014), Mexico (2015) og Guatemala (2016).

Med sine mer 30 år, er «Mectizan Donation Program» det lengst varende sykdomsspesifikke medisindonasjonsprogrammet og privat-offentlige partnerskap av sitt slag.

Les mer om programmet her.

MSD Norge

Også lokalt tar vi tak. I 2013 ble MSD Norge AS et Miljøfyrtårn. Miljøfyrtårn er landets mest brukte sertifikat for miljøinnsats og samfunnsansvar.

Sertifiseringen skjer etter en uavhengig vurdering og med årlige klima- og miljørapporter, og re-sertifisering hvert tredje år. .