​​
W3Schools

EFPIA Disclosure Code er den europeiske legemiddelindustriforeningens kodeks om offentliggjøring av alle verdioverføringer fra legemiddelindustrien til helsepersonell og helseorganisasjoner. Alle medlemsfirmaer i Legemiddelindustrien (LMI) plikter å publisere en årlig rapport med alle verdioverføringer fra og med 2015


MSDs Verdioverføringsrapport for 2015
MSDs Metodeforklaring

Helsepersonell oppført i MSDs Verdioverføringsrapport har gitt sitt samtykke til at MSD kan følge EFPIAs kodeks om offentliggjøring av verdioverføring. Det er ikke tillatt å bearbeide data oppgitt i MSDs Verdioverføringsrapport. Vennligst les MSDs Metodeforklaring for å få en god forståelse av rapporten.


Les mer om EFPIA Disclosure Code på LMI’s hjemmeside