​​
W3Schools

EFPIA Disclosure Code er den europeiske legemiddelindustriforeningens kodeks om offentliggjøring av alle verdioverføringer fra legemiddelindustrien til helsepersonell og helseorganisasjoner. Alle medlemsfirmaer i Legemiddelindustrien (LMI) plikter å publisere en årlig rapport med alle verdioverføringer fra og med 2015


MSDs Verdioverføringsrapport for 2015
MSDs Metodeforklaring

Helsepersonell oppført i MSDs Verdioverføringsrapport har gitt sitt samtykke til at MSD kan følge EFPIAs kodeks om offentliggjøring av verdioverføring. Det er ikke tillatt å bearbeide data oppgitt i MSDs Verdioverføringsrapport. Vennligst les MSDs Metodeforklaring for å få en god forståelse av rapporten.


Les mer om EFPIA Disclosure Code på LMI’s hjemmeside

SPMSD opphører fra 1. januar 2017 som eget selskap. SPMSDs verdioverføringsrapport for 2015, samt metodenotat er nå overført til MSDs hjemmeside. De samme betingelser med hensyn til samtykke i forhold til EFPIAs kodeks og forbud mot bearbeiding av data gjelder for denne rapporten som beskrevet ovenfor for MSDs rapport.


SPMSDs Verdiføringsrapport for 2015 SPMSDs Metodenotat
​​